Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 9
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 9
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 676 360
2. Öğretim Öğrencisi 530 302
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1384 433
Toplam 2590 1095
Genel Toplam 3685