Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 11
Doktor Öğretim Üyesi 21
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 18
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 707 388
2. Öğretim Öğrencisi 564 323
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1430 504
Toplam 2701 1215
Genel Toplam 3916