Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 9
Yardımcı Doçent 26
Araştırma Görevlisi 34
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 682 362
2. Öğretim Öğrencisi 532 304
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1384 433
Toplam 2598 1099
Genel Toplam 3697