Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 11
Doktor Öğretim Üyesi 21
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 718 409
2. Öğretim Öğrencisi 564 352
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1245 472
Toplam 2527 1233
Genel Toplam 3760