Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 10
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 34
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 595 329
2. Öğretim Öğrencisi 466 290
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1275 401
Toplam 2336 1020
Genel Toplam 3356