Ana Sayfa
Duyurular
Iıı. Uluslararası Sahabe Sempozyumu Programı
III. Uluslararası Sahabe Sempozyumu Programı

III. Uluslararası Sahabe Sempozyumu Programı

İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ile SAÜ İlahiyat Fakültemiz işbirliğiyle, İslam kültür ve medeniyetinin kurucu nesli olan ve her alanda belirleyici bir etkisi bulunan sahabenin seri halinde tasarlanan tartışmalı ilmî toplantılarda ele alınması gerekli görülmüştür. Bunun üzerine başlatılan ilmî toplantıların ilkinde “Sahabe Kimliği ve Algısı” konusu ele alınmış, ikincisi ise sahabenin rivayet ilimlerinde ilk halkayı oluşturması sebebiyle “Sahabe ve Rivayet İlimleri” konusuna tahsis edilmiştir. 

Sahabe nesli engin rivayet kültürünün anlaşılması ve yorumlanmasında da öncü bir konuma sahiptir. Bu sebeple serinin üçüncü halkasında nasların anlaşılması ve yorumlanmasına muhtelif açılardan hizmet eden fıkıh, kelam, tasavvuf gibi farklı ilim dallarında sahabenin yeri konusunun “Sahabe ve Dirayet İlimleri” ana başlığı ile ve uluslararası katılımla ele alınması uygun görülmüştür. 

Fakültemiz ile İSAV ortaklığında tertip edilen Sahabe Sempozyumlarının üçüncüsü 30 Eylül - 01 Ekim 2017 tarihlerinde fakültemiz ev sahipliğinde yapılacaktır. 

Sempozyum programı ve afişi ektedir.

 

Fotoğraflar