Ana Sayfa
Duyurular
Uluslararası İslamofobi Sempozyumu Duyurusu
ULUSLARARASI İSLAMOFOBİ SEMPOZYUMU DUYURUSU

ULUSLARARASI İSLAMOFOBİ SEMPOZYUMU DUYURUSU

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

İSLAMOFOBİ

GERÇEKLE UMUT ARASINDA GELECEĞE BAKIŞ

 

Ürdün Üniversitesi Şeria Fakültesi ve Fakültemiz işbirliğiyle İstanbul’da “İslamofobi -Gerçekle Umut Arasında Geleceğe Bakış- konulu Uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilecektir.

 

SEMPOZYUMUN AMACI

 

Müslüman olmayan toplumlarda İslam’a ya da Müslümanlara karşı duyulan ön yargı, korku ve nefret artık gayet açık bir hal aldı. İslamofobi kavramı ise bazı kesimler tarafından İslam ve Müslümanlara karşı duyulan bu ön yargı, nefret ve korkunun daha da arttırılması için kullanılır olmuştur. Bu kavram hâlihazırda Müslüman olduğunu iddia eden bazı grupların gerçekleştirdiği terör saldırılarının da etkisiyle çok geniş bir çerçevede kullanılmaktadır. Dünya halkları şiddetin, radikalizmin, ırkçılığın durdurulmasına ve “öteki”ni hoş görmek ve kabullenmek üzerine inşa edilecek evrensel barışın tesis edilmesine çağrılar yapmasına rağmen, söz konusu kavramın kullanımı gittikçe artmaktadır ki bu, İslam’a duyulan nefretin artması ve Müslümanların çeşitli ırkçı saldırılara maruz kalması anlamına gelmektedir. İşte tüm bu gelişmelerden dolayı İslamofobi kavramını derinlemesine inceleme ihtiyacı hâsıl olmuştur. Hem bugünü anlamak, hem olgunun kökenine inmek, hem de gelecekte yaratacağı etkileri öngörmek için; öte yandan olumsuz sonuçları hafifletecek ilmi stratejiler sunmak ve herkese bu olgunun birey ve toplum üzerindeki etkisini göstermek için bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.

 

SEMPOZYUMUN HEDEFLERİ

Sempozyum aşağıdaki konulara ışık tutmayı hedeflemektedir:

  1. İslamofobi kavramının mahiyet ve içeriğini netleştirmek.
  2. İslamofobi kavramını ve gelişmesine etki eden faktörleri derinlemesine anlamak.
  3. Özelde Batıda, genelde tüm dünyada yaşayan Müslümanları gelecekte nasıl etkileyeceği hususunda öngörüde bulunmak
  4. Sosyal, siyasal ve uluslararası platformlarda İslamofobi olgusunun sonuçlarını ortaya koymak.

 

SEMPOZYUMUN ANA KONULARI

I. BİR KAVRAM OLARAK İSLAMOFOBİ OLGUSU, DOĞUŞU VE ÖRNEKLERİ

Bu başlık altında şu konular ele alınacaktır:

* İslamofobi kavramı ve İslam’ın “fobi” kavramı ile ilişkilendirilmesinin sebepleri.

* Kavramın doğuşu ve tarihi kökenlerine yönelik bir bakış ve bu olguyu güçlendirmeye istekli olan başlıca akımlar.

* İslamofobi olgusunun günlük hayatta bireyler ve toplumlar üzerindeki yansımalarına dair örnekler.

 

II.  İSLAMOFOBİ OLGUSUNU OLUŞTURAN ETKENLER

Bu başlık altında İslamofobiyi oluşturan etkenler ve sebepler ele alınacaktır.

* Radikal İslami Gruplar ve bunların dünyada İslamofobinin güçlenmesine etkileri.

* Müslüman olmayan radikal grup ve partiler ve bunların İslamofobinin güçlenmesine etkileri.

* Sosyal iletişim ağları ve bunların İslamofobi kavramının güçlenmesine etkileri.

* Medya ve İslamofobi kavramının güçlenmesine etkisi.

 

III. İSLAMOFOBİ OLGUSUNUN BOYUTLARI, BİREYSEL, TOPLUMSAL, İKTİSADİ VE SİYASİ HAYATA YANSIMALARI

* İslamofobi olgusunun gayrı müslim toplumlarda ikamet eden ya da onları ziyaret eden Müslümanlar üzerindeki yansımaları.

* İslamofobi olgusunun Müslüman toplumlarla Arap ve Batı dünyasındaki diğer toplumlar arasındaki ilişkilere etkisi.

* İslamofobi olgusunun iktisadi ilişkilere etkisi.

* İslamofobi olgusunun Arap ve Müslümanlar hakkındaki uluslararası siyasi görüşler üzerindeki yansıması.

* İslamofobi olgusunun İslam âlemine yansıması.

 

IV. İSLAMOFOBİ OLGUSUNA KARŞI DURMAK İÇİN YENİ STRATEJİLERİN İNŞASI

Bu başlık altında İslamofobi olgusunun etkisini azaltmaya yönelik yeni çözümler ele alınacaktır.

* Kurumsal rol: İslam’ın hoşgörü yüzünü öne çıkaran ve İslamofobi kavramını silen resmi ve sivil kurumların rolü.

* Bireysel rol: İslamofobi karşısında Batıda yaşayan Müslümanların doğru taktiklerle izleyeceği bireysel rolleri.

* Dinin rolü: İslamofobi karşısında bireyleri bilinçlendirmede dinin rolü.

* Dünyayı İslamofobi olgusunun tehlikesine karşı bilinçlendirmede Müslüman ülkelerdeki kanaat önderlerinin rolü.

* İslam ve Müslümanların imajını düzeltmekte medyanın rolü.

* İslamofobiye karşı uluslararası kuruluşların kullanılması.

 

SEMPOZYUMUN BİLİM VE DÜZENLEME HEYETİ

Prof. Dr. Abdurrahman el-Keylânî (Ürdün Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Bostancı (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammed Ahmed el-Hatîb (Ürdün Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah es-Safî (Ürdün Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Güman (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Abdullah İnce (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Râid Ebû Mu’nis (Ürdün Üniversitesi)

Dr. Emced Guverşe (Ürdün Üniversitesi)

Dr. Emced Seâde (Ürdün Üniversitesi)

Dr. Âmine el-Ukaylî (Ürdün Üniversitesi)

Dr. Muhammed Rabâbia (Yermûk Üniversitesi)

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER ve BİLGİLER

Tebliğ özetlerin gönderilmesi için son tarih: 1.3.2018

Tebliğlerin gönderilmesi için son tarih: 1.4.2018

Sempozyum tarihi: 21-23.4.2018 (Dosso Dossi Hotel/İstanbul)

 

Tebliğ özetlerinin ve tebliğlerin gönderileceği mail adresi: Islamophobia12345@gmail.com

Geniş bilgi ve kayıt: http://ip.conferences.international/

(Sempozyumda katılım ücreti bulunmaktadır. Sakarya Üniversitesinden katılacaklara özel indirim uygulanacaktır. Katılım için yukarıdaki linkten kayıt yaptırılması gerekmektedir.)

 

Türkiye’den katılacaklar için danışma:

Doç. Dr. Osman Güman (oguman@sakarya.edu.tr)

Yrd. Doç. Dr. Abdullah İnce (abdullahince@sakarya.edu.tr)     

 

Not: Sempozyum Programı ektedir.