Ana Sayfa
Duyurular
Son Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine

Son Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine

1. YÖK’ün 23.06.2017 tarihli “pedagojik formasyon derslerinin ilahiyat fakültelerinde okutulabilmesine” dair kararı ve 19.07.2017 tarihli “2, 3, ve 4. sınıfların da bu haktan yararlandırılmasına” dair kararı doğrultusunda dekanlığımız tarafından formasyon derslerini de içeren bir program hazırlanmış, ilgili yazılarda formasyon derslerinin 25 krediden az, fakülte derslerinin ise 150 krediden fazla olamayacağı hususu da YÖK tarafından karara bağlandığı için evvel emirde bölüm seçmelileri programdan çıkarılmıştı.

2. 2 Ekim 2017 tarihli YÖK kararında ise formasyon dersleri seçmeli dersler statüsüne alınarak -ortalamaya dahil edilmekle birlikte- mezuniyet şartı olan 240 AKTS kapsamının dışına çıkarıldı.

3. Bu yeni karar doğrultusunda yapılan yeni programda önceki karara binaen bölüm seçmeli derslerinin programdan çıkarılmış olmasından kaynaklanan 10 AKTS’lik bir açık meydana geldi. Bu karar dekanlığımıza ulaştığında eğitim döneminin üzerinden 3 hafta geçmişti. Ayrıca güz döneminde 9 ders mevcuttu. 2 dersin ilave edilmesi halinde öğrencinin yükü ağırlaşacaktı.

4. Bu iki sebepten dolayı farklı çözüm alternatiflerinin de değerlendirilmesi sonucunda AKTS açığının 8. Dönem derslerine 2 adet bölüm seçmeli dersi ilave edilmek suretiyle giderilmesine karar verilmişti.

5. Ancak öğrencilerimizden 8. Dönem ders yükünün ağırlaştığı yolunda tepkiler geldi. Ders yükünün bu şekilde artmasının temel sebebi zaruri bir durum, yani öğrencilerimizin mezuniyetleri gecikmeden tüm formasyon derslerini son yılda alabilmelerine imkan tanıma düşüncesi olmakla birlikte öğrencilerimizin sorununa alternatif bir çözüm üretme amacıyla Üniversite yönetimi ile de görüşülerek isteyen öğrencilerin yaz okulunda (yaz okulu ücreti ödemeksizin) alabilmesi için iki bölüm seçmeli dersi açılması kararı alınmıştır.

6. Buna göre öğrencilerimiz, AKTS açığının kapatılması açısından mutlaka alınması gereken bu iki ilave seçmeli dersi 8. Dönemde alabilecekleri gibi, yaz döneminde ücretsiz olarak almayı da tercih edebilirler.

7. Hangi iki dersin açılacağı (Derslerin seçimi öğrencilerimizin yoğun yükü dikkate alınarak yapılacaktır!) bu hafta ilan edilecek olup ilave derslerin EBS’ye kaydedilmesi gelecek hafta öğrencilerden dilekçe alınmak suretiyle öğrenci işleri tarafından manuel olarak yapılacaktır.

8. Son sınıf öğrencilerimizin şu anda sadece sistemde görülen derslere kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.