Ana Sayfa
Duyurular
Final Sınavlarında Öğrencilerimizin Uymaları Gereken Kurallar

Final Sınavlarında Öğrencilerimizin Uymaları Gereken Kurallar

14-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavlarında öğrencilerimizin uymaları gereken kurallar:

ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAVLARDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR (11.05.2018)

1. Sınava gelirken fotoğraflı öğrenci kimlik belgenizi yanınızda getiriniz. Öğrenci kimlikleri sınav boyunca sıra üzerinde bulundurulacaktır. Fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi olmayanlar yeni tarihli öğrenci belgesi ile veya fotoğraflı nüfus cüzdanı ile sınava girebilirler. Sınavlarda gözetmenler tarafından kimlik denetimi yapılacak, kimliği hakkında şüphe duyulan öğrenciler hakkında tutanak tutulacaktır.

2. Sınav esnasında sıra üstünde ve altında ders materyali bulunmaması gerekmektedir. Bu sebeple her türlü kitap, not vs. sınıfa getirilmemeli veya sınavdan önce cam kenarlarına konulmalıdır. Sınavda sıra üzerinde sadece kalem, silgi ve kimlik bulunacaktır.

3. Gözetmenler sınav başlamadan veya sınav esnasında öğrencilerin yerini değiştirebilir, her türlü uyarıda bulunabilirler. Sınav görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olunmamalıdır.

4. Gözetmenler, birbiriyle konuşan, birbirinin kâğıdına bakan ya da herhangi bir şekilde kopya çeken öğrencileri uyarmadan haklarında işlem yapabilirler. Kopya çekmek veya buna teşebbüs etmenin cezası bir veya iki yarıyıl okuldan uzaklaştırmadır (Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, md. 9/m).

5. Öğrenci oturduğu sıradan sorumludur. Bu sebeple sırada dersle ilgili bir yazı bulunması durumunda öğrencinin yazıp yazmadığına bakılmaksızın hakkında işlem yapılabilir. Oturduğu sırada bu tür yazılar bulunan öğrencinin gözetmenlere bilgi vermesi gerekmektedir.

6. Sınavda öğrencilerin mp3 çalar vb. elektronik aletler bulundurmaları yasaktır. Yanında bu tür aletler bulunan öğrencilerin bunları cam kenarlarına koymaları veya görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde bunları bulunduranlar hakkında gereği halinde kopya işlemi yapılabilir.

7. Sınav esnasında cep telefonunuzu tam kapalı konumda bulundurunuz. Sadece ekranı kapalı olan veya uçak moduna alınmış olan telefon kapalı konuma getirilmiş sayılmaz. Telefonunun açık olduğu tespit edilenler hakkında kopya işlemi yapılacaktır.

8. Sınav esnasında silgi, kalem vb. malzemelerin alışverişi kesinlikle yasaktır.

9. Sınav kâğıtlarına ad-soyad, öğrenci no’su vb. bilgiler tükenmez kalemle yazılacağından, yanınızda tükenmez kalem bulundurunuz.

10. Sınav haftası sınıflarda kitap, defter, fotokopi vb. malzeme bırakılmamalıdır. Bu tür malzemeler temizlik elemanları tarafından sınıflardan toplanılmaktadır.

11- Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınav salonuna kabul edilirler. İçeride olan öğrencilerin bu süre zarfında önemli bir sebep olmaksızın sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

DEKANLIK