Ana Sayfa
Duyurular
Uluslararası Sünnetin Otoritesi Sempozyumu Duyurusu
Uluslararası Sünnetin Otoritesi Sempozyumu Duyurusu

Uluslararası Sünnetin Otoritesi Sempozyumu Duyurusu

İslam dininin temel iki kaynağından biri olan ve ırk-dil gibi farklılıklarına rağmen ümmete ortak rengini vermede önemli bir rol üstlenen Sünnet, günümüzde pek çok tartışmanın alanını oluşturmaktadır. Özellikle Hz. Peygamber’in sünnetinin otoritesi ve bağlayıcılığı bu tartışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Bu tartışmaların bir kısmını dahi olsa ele almak ve günümüzde Sünnet ile kurulması gereken irtibatı ortaya koymak elzemdir. Bu nedenle daha sonra atılacak adımlara da zemin oluşturmak amacıyla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve The International Institute of Islamic Thought (IIIT) ortaklığı ile “SÜNNETİN OTORİTESİ” başlıklı uluslararası bir sempozyum tertip edilmesine karar verilmiştir.

Sempozyumda ele alınması arzulanan alt başlıklar şunlardır:

 • Dinin Kaynağı Olarak Sünnet Nedir?
 • Sahabede Sünnetin Teşriî Değeri
 • Kur’ân-Sünnet Bütünlüğü
 • Hz. Peygamber’in Teşriî Konumu
 • Sünnetin Vahiy Yönü
 • Sünnetin Beşerî Yönü
 • Sünnetin Evrenselliği ve Tarihselliği
 • Hz. Peygamber’in Fiil ve Tasarrufları
 • Hz. Peygamber’in İctihadları
 • Sünnetin Sınıflandırılması
 • Sünnetin Oluşumunda Örf ve Adetlerin Etkisi
 • Sünnetin Bağlayıcılığı
 • Sünnete Uyma Yükümlülüğü (İ’tisam)

 

 

SEMPOZYUM TERTİP HEYETİ

Doç. Dr. Hayati YILMAZ (Sakarya Üniversitesi) (Koordinatör)

Prof. Dr. H. Mehmet GÜNAY (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Erdinç AHATLI (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şule Yüksel UYSAL (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Beddy EBNOU (IESE)

Dr. Ravza ALTUNTAŞ-ÇAKIR (IIIT UK)

Dr. Harun ŞENCAL (IIIT UK)

Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk AKPINAR (Sakarya Üniversitesi)

Arş. Gör. Dr. Zübeyde ÖZBEN (Sakarya Üniversitesi)

Arş. Gör. Gülsüm KORKMAZER (Sakarya Üniversitesi)

SEKRETERYA

Gülsüm KORKMAZER

Hatice NURİLER

SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI

 • Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.
 • Tebliğler özgün olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri en az 300 kelime ile hazırlanmalı, katılım formu ve bir özgeçmişle birlikte theauthorityofsunnah@gmail.com adresine ulaştırılmalıdır.
 • Tebliğlerin ana metni 8000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Tebliğ metinleri bilim heyeti ve hakemler tarafından değerlendirilecektir.
 • Katılımcıların yol ve konaklama giderleri karşılanacaktır.
 • Sempozyumda sunulan tebliğ ve müzakereler gerekli çeviriler yaptırıldıktan sonra Türkçe/ İngilizce / Arapça olarak sempozyum kitabında yayımlanacaktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

 Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi            : 15 Ağustos 2018

Tebliğ Özetlerinin Geri Bildirim Tarihi           : 07 Eylül 2018

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi           : 31 Aralık 2018

Hakem Değerlendirmesi Son Tarihi            : 31 Ocak 2019

Tebliğ Metinlerinin Geri Bildirim Tarihi         : 08 Şubat 2019

Sempozyum Tarihi                                           : 16 Mart 2019

 

Sempozyum Yazışma Adresi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademi Yolu Sk. No:5/18 54000 Esentepe/Sakarya

e-mail: theauthorityofsunnah@gmail.com

web: www.if.sakarya.edu.tr